Kansai Qualifying

日程:8月12(木) 会場:Zepp Osaka Bayside
Zepp Osaka Bayside ホームページ

Kanto Qualifying

日程:8月17(火) 会場:Zepp Tokyo
Zepp Tokyo ホームページ

Kyushu Qualifying

日程:8月20(金) 会場:Zepp Fukuoka
Zepp Fukuoka ホームページ

Hokkaido Qualifying

日程:8月23(月) 会場:Zepp Sapporo
Zepp Sapporo ホームページ

Chubu Qualifying

日程:8月30(月) 会場:Zepp Nagoya
Zepp Nagoya ホームページ